OBJEDNAT
Angiologie MB - logo

 

CardioVasc s.r.o.


 

Vážení pacienti, vítáme Vás na stránkách ordinace CardioVasc s.r.o. (původně MUDr. Stanislav Bulíř s.r.o.). Děkujeme, že jste ordinaci zachovali přízeň a doufáme, že navážeme na vysokou úroveň péče, kterou jste měli jako pacienti pana doktora Bulíře. Už brzy zprovozníme nový web, kterým odstartujeme novou etapu této ordinace.

MUDr. Tomáš a Petra Indruchovi


Naše angiologická ambulance zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s cévními onemocněními v celém spektru tepenných a žilních chorob. Jedná se o onemocnění mozkových, srdečních, viscerálních i periferních tepen. Stran žilních chorob jde nejčastěji o akutní žilní trombozu a plicní embolii, tromboflebitidy, primární varixy a chronickou žilní insuficienci. 

Diagnostické postupy spočívají především v rozboru anamnézy a symptomů, fyzikálním vyšetření, provedení ultrazvukových vyšetření a jejich interpretaci. Léčebné postupy jsou kromě farmakoterapie zaměřeny na edukaci pacienta týkající se ovlivnění rizikových faktorů aterosklerosy a tromboembolické nemoci. 

Pacienti s komplikovanými stavy, akutními tepennými nebo žilními uzávěry, s pokročilými projevy ischemie, jsou odesíláni do center specializovaných na léčbu cévních onemocnění.

Provoz ambulance Provoz ambulance ORDINAČNÍ HODINY:  > Pondělí: 07:30 -16:00 > Úterý: 07:30 - 18:00 > Středa: 07:30 - 16:00 > Čtvrtek 07:30 - 16:00 > Pátek: 07:30 -14:00 (S polední pauzou 12:00-12:30)   Objednávat se lze telefonicky na č. 326 997 107 ve výše uvedených ordinačních hodinách.  Dále potom e-mailem na ordinace@cardiovasc.cz. Do e-mailu prosím vždy uvádějte telefonní kontakt pro rychlejší zpětnou vazbu. Tomáš Indruch   PLÁNOVANÉ DOVOLENÉ: 13.9.2019 bude provoz v omezeném režimu bez sestry. Objednané pacienty vyšetříme dle plánu. více > Kdy se nechat vyšetřit Kdy se nechat vyšetřit Při podezření na žilní trombózu Pokud je přítomna kombinace zevních vlivů pro vznik trombózy a dojde k nějakému jednostrannému bolestivému otoku končetiny trvajícímu více než 24 hodin, rozhodně doporučuji navštívit svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě podezření na žilní trombózu odešle pacienta na specializované cévní vyšetření.  Při podezření na povrchní zánět žil Povrchní zánět žil se pozná poměrně snadno. Jde o povrchní bolestivé, horké, zarudlé pruhovité zduření většinou kopírující průběh žíly, často v místě varikózní deformace žíly. Kůže je citlivá na dotek, úlevu přináší studený obklad. Často se zánět žíly rozšiřuje směrem výše na končetinu. Původně se předpokládalo, že jde onemocnění sice bolestivé, ale ne nebezpečné. Novější výzkumy ale prokázaly, že se i toto onemocnění může v 7 až 57 % komplikovat žilní trombózou a ve 34 % i nebezpečnou plicní embolií. Proto je nutné vždy každý rozsáhlejší povrchní zánět žil podrobně cévně vyšetřit.  Při objevení se varixů či příznaků žilní nedostatečnosti Jde o objevení se křečových žil spolu s potížemi - tíha, únava, napětí, křeče, otoky, brnění, mravenčení, pálení v oblasti periferie dolních končetin - praktický lékař buď pacienta edukuje a zajistí sám léčbu spolu s kompresivními pomůckami nebo odešle na cévní vyšetření. Pokud jsou křečové žíly již výrazné a uvažuje se o nějakém chirurgickém nebo endovenozním operativním odstranění, je nutné provést vždy vyšetření duplexní sonografií, která rozhodne o typu chirurgického výkonu a pacienta chirurgovi „připraví“, aby efekt operace byl co nejlepší.  Při podezření na  a)      ischemickou chorobu tepen dolních končetin, b)     ischemickou chorobu mozku, c)      ischemickou chorobu srdeční Ad a): Typickými projevy „ucpávání tepen dolních končetin“ jsou bolesti v dolních končetinách (nejvíce lýtkách) při chůzi, které pominou krátce po zastavení. Většinou pacient ujde vždy určitou vzdálenost, která ho nutí opakovaně zastavovat. Jde již o pokročilé onemocnění tepen, a to nejen v dolních končetinách, nýbrž je podezření na stejně závažné postižení tepen srdečních a mozkových a takovýto pacient je vysoce ohrožen cévní fatální příhodou (akutní infarkt, mozková mrtvice, akutní uzávěr končetiny a její amputace). Pacient by měl co nejdříve vyhledat svého praktika, který ho odešle k vyšetření. Pokud se opět diagnóza potvrdí, je pacient trvale dispenzarizován v angiologické ambulanci (při nedostupnosti angiologa v kardiologické nebo jiné interní ambulanci). Ad b): Stenozující (zužující) cévní onemocnění krčních tepen ve spolupráci s neurologickou poradnou Ad c): Jde o ischemickou chorobu srdeční, anginu pectoris, stavy po infarktu myokardu, stavy po srdečních revaskularizacích (bypass, stenty). Péče je zde identická s kardiologickými nebo jinými interními poradnami zaměřenými na srdeční onemocnění. více > Jak vyšetření probíhá a jak dlouho trvá Jak vyšetření probíhá a jak dlouho trvá K vyšetření je nutno se předem telefonicky objednat na doporučení praktického či odborného lékaře. Délka vyšetření závisí mimo jiné i na závažnosti onemocnění pacienta a pohybuje se mezi 30 – 60 minutami. K vyšetření se často dostavují tzv. „statimoví pacienti“. Jsou to pacienti nepravidelně odesílaní k akutnímu vyšetření praktickým či odborným lékařem pro možné ohrožení života. Proto se čekací doby již objednaných pacientů mohou prodloužit. Vyšetření v angiologické ambulanci při průkazu žilního onemocnění Pacient je klinicky lékařem vyšetřen, dle závažnosti onemocnění v drtivé většině i přístrojově duplexní sonografií. Pacient je poté dále edukován a následně při závažném onemocnění i trvale v angiologické ambulanci léčen. A: žilní trombóza V případě podezření na žilní trombózu jde vždy o vyšetření duplexní sonografií, někdy v kombinací s odběrem na tzv. DDimery. Pokud jsou obě vyšetření negativní lze trombózu spolehlivě vyloučit. V případě průkazu žilní trombózy je již pacient trvale v angio ambulanci léčen, novinkou posledních let je možnost ambulantní léčby žilní trombózy v domácích podmínkách při dobré spolupráci angiologa s pacientem přes telefon. Při rozsáhlé žilní trombóze nebo plicní embolii je nutno ale odeslat ke krátkodobé hospitalizaci do nemocnice ( 3 - 7 dní). Následně musí pacient po určitou dobu užívat protisrážlivé léky. Doba je různá - většinou 3 - 12 měsíců, někdy ale ovšem i doživotně. Vše závisí na rizikových faktorech možnosti opakování se žilní trombózy. Užívání léků na „ředění krve“ musí být pravidelně kontrolováno opakovanými odběry krve na tzv. INR, aby bylo dosaženo optimální rozpuštění krevní sraženiny v žíle a zamezilo se riziku zvýšeného krvácení. Významným pokrokem posledních let jsou nová antikoagulancia, která jsou oproti Warfarinu při stejné účinnosti rozhodně bezpečnější a nevyžadují kontrolu ředivosti krve. B: povrchní zánět žil - tromboflebitida V drtivé většině případů je onemocnění způsobeno přítomností křečových žil. Odstranění varixů poté následně poklesne výrazně riziko opakovaní se povrchních zánětů žil. V případě podezření na jiný původ „flebitidy“ je třeba podrobné cévní vyšetření. Především je třeba vyloučit vrozenou úchylku v krevních faktorech, nádorová a autoimuinitní onemocnění. Je třeba připomenout, že i obyčejná tromboflebitida může být komplikována plicní embolií, a proto se v poslední době taktéž přechodně léčí antikoagulačními léky. C: křečové žíly - varixy V případě křečových žil a indikaci k operaci je vždy provedeno duplexně sonografické vyšetření a zajištěno chirurgické ošetření. V případě nutnosti je provedeno sonografické mapování těsně před operací s označením operačních bodů pro chirurga. U moderních endovenózních metod (laser, radiofrekvence, clarivein) sonografické vyšetření určí typ výkonu. Při rozhodnutí o konzervativním postupu bez operace žil připadá v úvahu léčba venoprotektivními léky a kompresivními punčochami spolu s režimovými opatřeními. Vyšetření v angiologické ambulanci při tepenném onemocnění  Pacient je klinicky a přístrojově vyšetřen (tužkovým dopplerem, duplexním fonografem). V případě podezření na tepenné arteriosklerotické onemocnění (ischemická choroba dolních končetin, ischemická choroba srdeční, ischemická choroba mozkových tepen, ischemická choroba břišních tepen, onemocnění hrudní a břišní aorty) je poté trvale dispenzarizován v angiologické ambulanci. V případě akutních cévních uzávěrů (akutní tepenný končetinový uzávěr, akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda) je odesílán na spádové interní oddělení nemocnice, v případě nutnosti na cévní a kardiologická centra do Prahy. více > Co si k vyšetření přinést Co si k vyšetření přinést K vyšetření je potřeba se předem telefonicky objednat. V daný den je nutno s sebou přinést: Doporučení praktického či odborného lékaře Kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz Seznam užívaných léků Je potřeba znát i rodinnou anamnézu. K vyšetření se často dostavují tzv. „statimoví pacienti“. Jsou to pacienti nepravidelně odesílaní k akutnímu vyšetření praktickým či odborným lékařem pro možné ohrožení života. Proto se čekací doby již objednaných pacientů mohou prodloužit. více >

Angiologie MB Jičínská 1135 Mladá Boleslav

Telefon: +420 326 997 107

e-mail: bulir@angiologiemb.cz